Δελτιο Τυπου για Φροντιζουμε για το περιβαλλον


H Κουκουζέλης Επε συνεργάζεται με την εταιρία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. και ΑΦΗΣ !

H Κουκουζέλης Επε, στα πλαίσια της αρμονικής συνύπαρξης της εταιρικής δραστηριότητας με τις δράσεις της για την προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης όλων των κατηγοριών ηλεκτρικών συσκευών και προφέρει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν φωτοδιασπώμενα υλικά συσκευασίας (σακούλες). Στην προσπάθειά της αυτή, η Κουκουζέλης Επε συνεργάζεται με την εταιρία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) στην Ελλάδα. 


Σε κάθε κατάστημα της η  Κουκουζέλης Επε, οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης, κατασκευασμένους από plexi glass για την ανακύκλωση μικροσυσκευών. Παράλληλα, μετά από αγορά οικοσυσκευής και κατά την παράδοση στην οικία τους, οι καταναλωτές μπορούν να παραχωρήσουν την αντίστοιχη παλιά συσκευή προς ανακύκλωση χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση. 

Στα καταστήματα της η  Κουκουζέλης Επε, οι καταναλωτές έχουν ακόμη τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των νέων φωτο-διασπώμενων υλικών συσκευασίας (σακούλες) με το λογότυπο «φροντίζω το περιβάλλον είμαι βιοδιασπώμενη». Συνδυάζοντας το πολυαιθυλένιο (PE) με μια πρόσθετη ύλη που επιτρέπει τη μετατροπή του πολυαιθυλενίου σε υλικό που διασπάται στη φύση, οι φωτοδιασπώμενες σακούλες διαλύονται πλήρως όταν έρχονται σε επαφή με το φως, το οξυγόνο και τη ζέστη, εάν ελευθερωθούν στη φύση. 

Με τις παραπάνω ενέργειες αλλά και με άλλες που θα λάβουν χώρα στα καταστήματα της η  Κουκουζέλης Επε,  συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος, προτείνοντας ουσιαστικές λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Στη συνεχή προσπάθεια μας να ενημερώνουμε όσον το δυνατό καλύτερα τον καταναλωτή, έχουμε υιοθετήσει ένα πλάνο με αυστηρά κριτήρια στο οποίο συμμετέχουν μόνο προϊόντα τα οποία πληρούν τις ανάλογες  προδιαγραφές. Τα προϊόντα αυτά μπορείτε εύκολα να τα διακρίνετε από την ειδική σήμανση που φέρουν.

1. Με τον ειδικό κάδο ανακύκλωσης συσκευών που βρίσκεται στα καταστήματα στον οποίο οι καταναλωτές μπορούν να ανακυκλώσουν οποιαδήποτε συσκευή χωρίς να είναι απαραίτητη κάποια αγορά.

2. Με την αγορά νέας συσκευής προς αντικατάσταση κάποιας παλαιάς και ενεργοβόρας καθώς την ίδια ημέρα που πραγματοποιείται η παράδοση κατ’ οίκον, οι άνθρωποι της εταιρείας μαζεύουν δωρεάν την παλιά συσκευή και την ανακυκλώνουν.

3. Με κατ’ οίκον παραλαβή μεγάλων συσκευών και με ένα πολύ χαμηλό κόστος, χωρίς να απαιτείται αγορά καινούριου προϊόντος
 

INSTAGRAM